U bent hier: Home / Laatste nieuws / 2019 / 04 / 18 / Bestuurlijke fusie schoolbesturen

Bestuurlijke fusie schoolbesturen

 

Onderwerp: Vier schoolbesturen van scholen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne tekenen intentieverklaring voor onderzoek naar bestuurlijke fusie

 
Brielle, 18 april 2019
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),
 
Al eerder hebben we u geïnformeerd dat de besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring de intentie hebben te fuseren tot één organisatie en daar onderzoek naar te willen doen.
Deze intentie is voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR’s) en die hebben het onderzoek naar een voorgenomen fusie ondersteund met een positief advies. Op 18 april 2019 hebben de besturen, de raden van toezicht en beheer en de GMR’s een intentieverklaring ondertekend. Het onderzoek is daarmee een feit en duurt ongeveer 6 maanden. Daarna worden verdere besluiten genomen.
De bestuurders en schooldirecteuren vinden een bestuurlijke fusie noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verder te verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Hiervoor is het van belang om de aanwezige kennis, kunde en expertise van alle scholen met elkaar te delen. Om de 650 professionals van de 32 scholen op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen laten (samen)werken is, volgens de bestuurders één goed georganiseerde bestuursorganisatie noodzakelijk.
 
Een mogelijke bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de stichtingen en de vereniging. Het betreft met nadruk een bestuurlijke samenvoeging. De scholen blijven zelfstandig, de teams blijven intact, de directeuren blijven op hun plaats.
 
De levensbeschouwelijke identiteit christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsindentiteit van de scholen blijft behouden en er wordt een breed palet aan schoolconcepten aangeboden. Het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen.
 
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u daarvan op de hoogte.
 
Voor nu wensen wij u een fijne vakantie toe!
 
Vriendelijke groet,
W. Lageweg
Waarnemend directeur Speciaal Onderwijs Brielle