U bent hier: Home / Nieuwsbrief / Actuele nieuwsbrief

 

Brielle, 9 mei 2019

Nieuwsbrief 3                                                                                  

Beste ouders/verzorgers:

Hierbij de derde SOB nieuwsbrief. De vakantie is inmiddels achter de rug. Uitgerust en met frisse moed gaan wij nu starten aan de laatste periode van dit schooljaar. Ook in deze laatste weken vinden er nog allerlei activiteiten plaats. Hiervan houden we u uiteraard op de hoogte. 

Bestuurlijke fusie:

Al eerder hebben we u geïnformeerd dat de besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring de intentie hebben te fuseren tot één organisatie en daar onderzoek naar te willen doen.

Deze intentie is voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medeschapsraden (GMR's) en die hebben het onderzoek naar een voorgenomen fusie ondersteund met een positief advies. Op 18 april 2019 hebben de besturen, de raden van toezicht en beheer en de GMR's een intentieverjklaring ondertekend. Het onderzoek is daaree een feit en duurt ongeveer 6 maanden. Daarna worden verdere besluiten genomen.

De bestuurders en schooldirecteuren vinden een bestuurlijke fusie noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verder te verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Hiervoor is het van belang om de aanwezige kennis, kunde en expertise van alle scholen met elkaar te delen. Om de 650 professionals van de 32 scholen op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen laten (samen)werken is, volgens de bestuurders één goed georganiseerde bestuursorganisatie noodzakelijk.

Een mogelijke bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de stichtingen en de vereniging. Het betreft met nadruk een bestuurlijke samenvoeging. De scholen blijven zelfstandig, de teams blijven intact, de directeuren blijven op hun plaats.

De levensbeschouwelijke identiteit christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsindentiteit van de scholen blijft behouden en er wordt een breed palet aan schoolconcepten aangeboden. Het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u daarvan op de hoogte.

Taxivervoer:

Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind, voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen.

SO Nieuws:

Op woensdag 22 mei is er de jaarlijkse voorstelling in het Brestheater. Ook dit keer belooft het weer een spetterend optreden te worden. Alle groepen zijn hard bezig met de voorbereidingen. We hopen dat iedereen er weer met volle teugen van gaat genieten.

Verdere informatie betreffende deze dag heeft u inmiddels ontvangen.

VSO Nieuws:

In juni staan er activiteitendagen gepland voor de VSO leerlingen. Meer informatie hierover wordt bijgevoegd.

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren:

Woensdag      22 mei                                  Voorstelling Brestheater SO

Maandag        27 mei t/m 29 mei                  Studie dagen, alle leerlingen vrij

Donderdag    30 en 31 mei                          Hemelvaart, alle leerlingen vrij                     

Maandag        3 juni                                  Prokkelsterrenslag VSO (groep Waterweg)

Donderdag     6 juni                                  Prokkelstagedag VSO (groep Rivier)

Maandag        10 juni                                Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Woensdag      12 juni t/m 14 juni              Activiteitenweek VSO

Donderdag   27 juni                                Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij

Donderdag    18 juli t/m 30 augustus        Zomervakantie