U bent hier: Home / Nieuwsbrief / Actuele nieuwsbrief

 Nieuwsbrief  15-10-2018

 

Boekenweek

Het thema van de boekenweek ‘Vriendschap’ leeft al behoorlijk in de groepen.
Afgelopen donderdag is er in iedere groep een presentatie geweest door Debbie Krijger, onze leesconsulente.
In verband met het thema gaan de groepen ook op bezoek op de locatie Gooteplein.
We proberen met elkaar zoveel mogelijk contact te houden, zodat de kinderen en het team elkaar wederzijds wel leren kennen. 

 

Gymleerkracht:
Er is nog steeds geen vervanging gevonden voor de gymnastiekleerkracht. 
Tot nu toe was het nog erg mooi weer en werd er door sommige groepen meer buiten gespeeld.
Het vervangt echter geen gymlessen. Het team is nog meer gaan zoeken en puzzelen om elkaars expertise beter te kunnen gebruiken. We hopen dat iedere groep nu wel in de gymzaal gymles kan volgen al is het soms minder dan op het rooster staat.

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 
Om feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen te kunnen vieren vragen we een vrijwillige bijdrage van de ouders. 
De ouderbijdrage wordt als een aparte post door de administratie van onze school beheerd.   De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar  2018-2019  blijft €  30,=
U zult begrijpen dat uw bijdrage onmisbaar is voor de activiteiten die op school plaatsvinden.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Raborekening:

NL62 RABO 0355768070
t.n.v. Ouderbijdrage SO de Watertoren
o.v.v. naam leerling + groep 

 

Namens SO De Watertoren alvast hartelijk bedankt.

 

 

Belangrijke data:

 

Herfstvakantie:       22-10-2018   t/m   26-10-2018       

Studiedag:              29-10-2018   

Studiedag               16-11-2018  

Nieuwsbrief  31-08-2018 

We zijn weer begonnen……. 

De schoolgids komt eraan, maar om u van de belangrijkste zaken op de hoogte te stellen krijgt u deze verkorte informatie. 

Uitbreiding aantal groepen
Het aantal leerlingen op onze afdeling SO De Watertoren is de laatste jaren gegroeid. 
Dit schooljaar starten we met 6 groepen.  

Rood 

4-8 jaar 

Geel 

9 en 10 jaar 

Paars 1 

Auti/structuurgroep 

Blauw 

4-8 jaar 

Groen 

11-12 jaar 

Paars 2 

Auti/structuurgroep 

De twee jongste groepen Rood en Blauw zijn woensdag gestart op hun nieuwe locatie op het Gooteplein nr 5a. 
Momenteel is er nog geen telefoon en geen internet dus alles gaat nog via het hoofdgebouw. 
Telefoonnummer: 0181 411770. 
We hopen dat we volgende week het telefoonnummer van deze locatie kunnen doorgeven en dat het internet dus ook de emailverbinding met de betreffende groepen snel werkt. 

Schooltijden: 
De schooldagen zijn van 8.45-15.15 uur.                                                                      
Op woensdag van 8.45-12.30 uur. 
Alle leerlingen tot 9 jaar zijn ook op vrijdag om 12.30 uit. Geeft u dit ook door aan het taxibedrijf? 
Gymnastiek les wordt 2x in de week gegeven door de vakleerkracht Linda de Fillipi.
Iedere vrijdag is er schoolzwemmen.  

Het team SO De Watertoren  schooljaar 2018-2019 
Binnen de SO afdeling  werken leerkrachten, leerkrachtondersteuners  en onderwijsassistentes.  
Leerkrachtondersteuners kunnen ook leerkrachttaken hebben maar werken onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht.   

groep 

Leerkrachten 

Leerkrachtondersteuners 

onderwijsassistentes 

Rood 

4-8 jaar 

Marieke Stolk  

Ada Kraaijeveld 

 

 

Ymke Poldervaart 

Zippora Valk 

Blauw 

4-8 jaar 

Suzanne v Rooijen 

 

Saskia Lieshout 

 

 

Geel 

9 en 10 jaar 

Charity van der Boom 

Wegens ziekte nu vervangen door: 

Riet v Toor 

 

Judith de lange 

Verna ter Horst 

Groen 

11-12 jaar 

Maja Tijsen 

 

 

 

Moniek Molier 

Esther v d Bruggen 

 

Paars 1 

Suzan Jongejan 

Ada Kraaijeveld&