U bent hier: Home / Nieuwsbrief / Nieuwsbrieven archief

Brielle, 29 maart 2019

 
Nieuwsbrief 1                                                                                  
Beste ouders/verzorgers:
Graag vragen wij uw aandacht voor de vernieuwde versie van de nieuwsbrief. Vanaf heden willen wij u als één school, Speciaal Onderwijs Brielle, de nieuwsbrieven gaan verstrekken.
In deze nieuwsbrieven zullen we belangrijke, informatieve en leuke zaken vermelden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen onze school. Dit schooljaar zullen we de mededelingen nog als papieren versie meegeven, maar in de toekomst zal de nieuwsbrief digitaal verzonden gaan worden. Dit scheelt vaak stress én zoeken in de tas van uw kind. Bovendien gaat het sneller en bespaart het papier.
 
Personeelsmededelingen :
Helaas heeft juf Mandy C. onze school verlaten. Na elf jaar werken op het VSO was het tijd voor een nieuwe stap. Wij wensen haar veel geluk op haar nieuwe school. Juf Josephine versterkt vanaf 18 maart het VSO team.
 
E-mail adressen up-to-date:
Omdat wij in de toekomst meer via de digitale weg willen gaan communiceren willen wij u het volgende vragen: heeft u een ander email adres gekregen of is er iets in veranderd, zou u dit willen aangeven? Dit kunt u via uw kind aan de leerkracht doorgeven.
 
Taxivervoer:
Wilt u er aan denken dat u bij uw gemeente het taxivervoer aanvraagt voor het schooljaar 2019-2020. Dit dient u elk schooljaar opnieuw aan te vragen voor uw kind. Mocht u een taxi verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen.
 
SO Nieuws:
Pasen valt dit jaar in de meivakantie. Wij vieren daarom het Paasfeest op het SO op woensdag 17 april. De leerlingen krijgen een heerlijke Paas-lunch aangeboden door school. Graag wel, zoals gebruikelijk, drinken en fruit aan uw kind meegeven. Dit wordt in de ochtend pauze gegeten. De leerlingen gaan gewoon om 12.30 uur met de taxi mee naar huis.
 
VSO Nieuws:
Een bijzondere vermelding over onze leerling Bryan Hulst uit groep Haven. Hij heeft met een aantal andere sporters meegedaan aan de Special Olympics in Abu Dhabi en hier een gouden medaille behaald!
Wat een prachtige prestatie, wij zijn trots op Bryan.
Ook op het VSO wordt het Paasfeest aangeboden, op donderdag 18 april. De leerlingen krijgen hier een lekkere lunch en eindigen de middag met een Paas-disco. Om 15.15 uur gaan ze gewoon met de taxi naar huis.
 
 
 
Belangrijke data om alvast in de agenda te noteren:
 
Maandag        1 april                                     1 April viering Brielle, alle leerlingen zijn vrij
Woensdag      17 april                                     Paaslunch SO
Donderdag     18 april                                      Paaslunch en disco VSO
Vrijdag            19 april t/m 5 mei                     Meivakantie
Woensdag      22 mei                                      Voorstelling SO
Maandag         27 mei t/ 31 mei                      Hemelvaartvakantie
Donderdag      6 juni                                       Prokkelstagedag
Maandag        10 juni                                       Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrijdag
Donderdag      27 juni                                      Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij
Donderdag      18 juli t/m 30 augustus           Zomervakantie