U bent hier: Home / Nieuwsbrief / Nieuwsbrieven archief
     
 

Brielle, 4 juli 2019

Nieuwsbrief 7

Beste ouders/verzorgers:
Hierbij de SOB nieuwsbrief nummer zeven. Hierna zal nog eenmaal een nieuwsbrief verschijnen in dit schooljaar en dan is het zomervakantie. Wij zijn nu echt aangekomen in de laatste weken van het schooljaar 2018-2019.

In het nieuwe schooljaar willen wij de nieuwsbrief digitaal gaan versturen. Als uw emailadres gewijzigd is zou u dit aan ons door willen geven? Graag via sob@primovpr.nl

Taxivervoer:
Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen. Dit geldt uiteraard ook voor de leerlingen die van het SO naar het VSO doorstromen.

SO Nieuws:
Groep Geel is inmiddels op schoolreisje geweest, zij hebben een geslaagde dag in Plaswijkpark gehad. Ook groep Paars 2 is inmiddels op pad geweest, zij bezochten Historyland. Vandaag gaan groep Paars1 en de groepen Rood en Blauw op schoolreis.

VSO Nieuws:
Voor de nieuwe VSO-leerlingen is er inmiddels een wen-ochtend geweest. Zij kunnen nu na de zomervakantie met een gerust gevoel starten op hun nieuwe plek.

Uiteraard staan er ook voor de groepen van het VSO leuke uitstapjes op de agenda. Een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Voor groep Beek en Kanaal staat Deltapark Neeltje Jans op het programma. En er staat voor alle leerlingen van het VSO nog een spetterend eindfeest gepland.

Voor de oudste leerlingen nadert het einde van hun schoolloopbaan. Zij gaan een volgende grote stap in hun leven maken. Maar eerst krijgen zij hun diploma nog uitgereikt.

 

 

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren:        
I
n de week van            8 t/m 12 juli                 Oudergesprekken SO/VSO

Donderdag                   11 juli                           Bezoek Rijksmuseum (VSO)/Groep Beek
en Kanaal naar Deltapark Neeltje Jans

Dinsdag                       16 juli                           Diploma uitreiking / eindfeest VSO

Woensdag                   17 juli                   Laatste schooldag SO/VSO             

Donderdag                  18 juli t/m 30 augustus  Zomervakantie

 

Brielle, 20 juni 2019

Nieuwsbrief 6                                                    

Beste ouders/verzorgers:
Hierbij de SOB nieuwsbrief nummer zes. De periode tot aan de zomervakantie wordt nu echt steeds korter. Iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, zetten nog even de schouders eronder om het schooljaar goed en voldaan af te sluiten.

Taxivervoer:
Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen. Dit geldt uiteraard ook voor de leerlingen die van het SO naar het VSO doorstromen.

SO Nieuws:
Groep Groen is inmiddels op schoolreisje geweest naar Deltapark Neeltje Jans. Gelukkig hadden zij een prachtige dag uitgekozen en was het volop genieten. Voor de andere groepen volgen de uitstapjes of activiteiten nog.

VSO Nieuws:
De activiteiten dagen waren ondanks het slechte weer zeer geslaagd. Er was een hoop beweging, sportiviteit en vooral plezier waar te nemen. De activiteiten waren dit jaar niet op het schoolplein maar binnen in de aula, in het trappenhuis en waar het maar mogelijk was.

Ook werd, als hoogtepunt van de activiteitendagen, de Efteling een bezoekje gebracht!

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren: 

Donderdag                 27 juni Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij
Woensdag                  3 juli            Wen-dag voor nieuwe leerlingen VSO
In de week van           8 t/m 12 juli  Oudergesprekken SO/VSO
D
onderdag                  11 juli   Bezoek Rijksmuseum (VSO)/Groep Beek 
e
n Kanaal naar Deltapark Neeltje Jans  
Dinsdag                      16 juli      Diploma uitreiking / eindfeest VSO
Woensdag                  17 juli        Laatste schooldag SO/VSO
D
onderdag                 18 juli t/m 30 augustus  Zomervakantie

 

 

Brielle, 6 juni 2019

Nieuwsbrief 5

Beste ouders/verzorgers:

Hierbij de SOB nieuwsbrief nummer vijf. Komende weken staan in het teken van uitstapjes, bezoekjes aan musea en sportactiviteiten. Uiteraard wordt er ook nog hard gewerkt aan het lesprogramma. Er is tenslotte nog een aantal weken te gaan.

Taxivervoer:
Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen. Dit geldt uiteraard ook voor de leerlingen die van het SO naar het VSO doorstromen.

SO Nieuws:
Op dit moment wordt er in de groepen op het SO gewerkt aan het thema ‘Winkel’.

Groep Groen heeft deze week het Historisch Museum Den Briel een bezoekje gebracht, en aansluitend zelfportretten geschilderd. Wat een serie mooie kunstwerken heeft opgeleverd!

Aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers die overstappen van het SO naar het VSO zijn inmiddels uitnodigingen verstuurd.

VSO Nieuws:
De Prokkelsterrenslag, voor groep Waterweg, was wederom een geslaagde dag.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de activiteiten voor volgende week. Er staan weer veel leuke activiteiten gepland. We hopen natuurlijk op mooi weer!

 

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren: 

Maandag 10 juni  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 juni t/m 14 juni  Activiteitenweek VSO

Donderdag 27 juni  Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij

Donderdag 11 juli  Bezoek Rijksmuseum (VSO)

Dinsdag 16 juli  Diploma uitreiking / eindfeest VSO

Donderdag 18 juli t/m 30 augustus Zomervakantie

 

 

Brielle, 23 mei 2019

Nieuwsbrief 4

Beste ouders/verzorgers:
Hierbij de SOB nieuwsbrief. Inmiddels zijn de schoolvakanties en vrije dagen voor het volgende schooljaar bekend. Deze willen wij u alvast doorgeven, zodat ze alvast in de agenda gezet kunnen worden.

Schoolvakanties 2019 – 2020:
Herfstvakantie                         19 oktober       27 oktober    
Kerstvakantie                          21 december   5 januari
Voorjaarsvakantie                   22 februari       1 maart
Brielle Viering                         1 april
Paasvakantie                          10 april          - 13 april
Meivakantie                             18 april         1 mei  
Extra vrije dagen                     4 mei (studiedag)
5 mei                                                                  
Hemelvaart                              21 mei          24 mei
Pinksteren                               1 juni 
Zomervakantie                       18 juli              30 augustus

Taxivervoer:
Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind, voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen. Dit geldt uiteraard ook voor de leerlingen die van het SO naar het VSO doorstromen.

SO Nieuws:
De voorstelling in het Brestheater was een groot succes. Alle groepen hebben hard gewerkt om er een geweldige voorstelling van te maken. Het theater was goed gevuld met enthousiast publiek dat genoot van de optredens. Wij zijn dan ook heel trots op onze leerlingen!

VSO Nieuws:
Er staat een bijzonder uitstapje gepland: in juli gaat een groot aantal VSO leerlingen een bezoekje brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Hierover volgt later uiteraard meer informatie.

 

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren:
Maandag         27 mei t/m 29 mei                   Studie dagen, alle leerlingen vrij
Donderdag     30 en 31 mei                           Hemelvaart, alle leerlingen vrij
Maandag         3 juni                                       Prokkelsterrenslag VSO (groep Waterweg)
Donderdag     6 juni                                      Prokkelstagedag VSO (groep Rivier)
Maandag         10 juni                                     Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Woensdag       12 juni t/m 14 juni                   Activiteitenweek VSO
Donderdag    27 juni                                    Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij
Donderdag     11 juli                                       Bezoek Rijksmuseum (VSO)
Donderdag      18 juli t/m 30 augustus            Zomervakantie

 

                            

Brielle, 9 mei 2019

Nieuwsbrief 3                                                                                  

Beste ouders/verzorgers:

Hierbij de derde SOB nieuwsbrief. De vakantie is inmiddels achter de rug. Uitgerust en met frisse moed gaan wij nu starten aan de laatste periode van dit schooljaar. Ook in deze laatste weken vinden er nog allerlei activiteiten plaats. Hiervan houden we u uiteraard op de hoogte. 

Bestuurlijke fusie:

Al eerder hebben we u geïnformeerd dat de besturen voor primair onderwijs van Stichting Floréo, Onderwijsgroep PRIMOvpr, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring de intentie hebben te fuseren tot één organisatie en daar onderzoek naar te willen doen.

Deze intentie is voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medeschapsraden (GMR's) en die hebben het onderzoek naar een voorgenomen fusie ondersteund met een positief advies. Op 18 april 2019 hebben de besturen, de raden van toezicht en beheer en de GMR's een intentieverjklaring ondertekend. Het onderzoek is daaree een feit en duurt ongeveer 6 maanden. Daarna worden verdere besluiten genomen.

De bestuurders en schooldirecteuren vinden een bestuurlijke fusie noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verder te verbeteren in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne. Hiervoor is het van belang om de aanwezige kennis, kunde en expertise van alle scholen met elkaar te delen. Om de 650 professionals van de 32 scholen op een efficiënte en effectieve wijze te kunnen laten (samen)werken is, volgens de bestuurders één goed georganiseerde bestuursorganisatie noodzakelijk.

Een mogelijke bestuurlijke fusie gaat uit van gelijkwaardigheid van de stichtingen en de vereniging. Het betreft met nadruk een bestuurlijke samenvoeging. De scholen blijven zelfstandig, de teams blijven intact, de directeuren blijven op hun plaats.

De levensbeschouwelijke identiteit christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsindentiteit van de scholen blijft behouden en er wordt een breed palet aan schoolconcepten aangeboden. Het streven is om op 1 augustus 2020 tot een fusie te komen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u daarvan op de hoogte.

Taxivervoer:

Denkt u nog aan de taxi-verklaring voor uw kind, voor het volgende schooljaar? Mocht u een taxi-verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen.

SO Nieuws:

Op woensdag 22 mei is er de jaarlijkse voorstelling in het Brestheater. Ook dit keer belooft het weer een spetterend optreden te worden. Alle groepen zijn hard bezig met de voorbereidingen. We hopen dat iedereen er weer met volle teugen van gaat genieten.

Verdere informatie betreffende deze dag heeft u inmiddels ontvangen.

VSO Nieuws:

In juni staan er activiteitendagen gepland voor de VSO leerlingen. Meer informatie hierover wordt bijgevoegd.

Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren:

Woensdag       22 mei                                  Voorstelling Brestheater SO

Maandag         27 mei t/m 29 mei                   Studie dagen, alle leerlingen vrij

Donderdag    30 en 31 mei                           Hemelvaart, alle leerlingen vrij                     

Maandag         3 juni                                   Prokkelsterrenslag VSO (groep Waterweg)

Donderdag     6 juni                                  Prokkelstagedag VSO (groep Rivier)

Maandag         10 juni                                 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Woensdag       12 juni t/m 14 juni               Activiteitenweek VSO

Donderdag   27 juni                                 Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij

Donderdag    18 juli t/m 30 augustus         Zomervakantie

 


 
 
Brielle, 11 april 2019
 
Nieuwsbrief 2           
                                                                       
Beste ouders/verzorgers:
Hierbij de tweede SOB nieuwsbrief. Met dit maal wat minder zaken om te vermelden dan in de nieuwsbrief van twee weken geleden. De volgende keer, dat uw kind de nieuwsbrief meekrijgt, zal na de meivakantie zijn.
 
E-mail adressen up-to-date:
Denkt u nog aan de e-mail up-date? Uiteraard enkel als dit van toepassing is. Wij zijn graag op de hoogte van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dit kunt u via uw kind aan de leerkracht doorgeven.
 
Taxivervoer:
Hierover heeft u onlangs ook nog een aparte brief ontvangen. Mocht u een taxi verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen.
 
SO Nieuws:
Aanstaande woensdag 17 april wordt de Paasbrunch georganiseerd. Graag wel voor de ochtend pauze fruit en drinken aan uw kind meegeven. De leerlingen zijn deze dag gewoon 12.30 uur uit school.
Na de vakantie is de jaarlijkse voorstelling in het Brestheater, binnenkort volgt hier meer informatie over.
 
VSO Nieuws:
De donderdag voor de meivakantie is er de Paas-disco. Alle leerlingen gaan gewoon om 15.15 uur met de taxi mee naar huis.
 
Vrijdag 19 april zijn alle leerlingen vrij, deze dag start de meivakantie. Twee weken vrij om te rusten en bij te komen. En na de vakantie weer met frisse moed te starten. Graag zien wij iedereen, gezond en wel, weer terug op maandag 6 mei.
 
Namens het gehele team van het SOB wensen wij u Vrolijk Pasen en een fijne vakantie!
 
 
                              
 
 
Belangrijke data/ om alvast in de agenda te noteren:
 
Woensdag        17 april                                    Paasbrunch SO
Donderdag       18 april                                    Paaslunch en disco VSO
Vrijdag              19 april t/m 5 mei                  Meivakantie
Woensdag        22 mei                                    Voorstelling SO
Maandag          27 mei t/ 31 mei                     Hemelvaartvakantie
Maandag          3 juni                                       Prokkelsterrenslag VSO
Donderdag       6 juni                                       Prokkelstagedag VSO
Maandag         10 juni                                   Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Donderdag       27 juni                                   Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij
Donderdag      18 juli t/m 30 augustus           Zomervakantie
 

 

 

Brielle, 29 maart 2019

 
Nieuwsbrief 1                                                                                  
Beste ouders/verzorgers:
Graag vragen wij uw aandacht voor de vernieuwde versie van de nieuwsbrief. Vanaf heden willen wij u als één school, Speciaal Onderwijs Brielle, de nieuwsbrieven gaan verstrekken.
In deze nieuwsbrieven zullen we belangrijke, informatieve en leuke zaken vermelden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen onze school. Dit schooljaar zullen we de mededelingen nog als papieren versie meegeven, maar in de toekomst zal de nieuwsbrief digitaal verzonden gaan worden. Dit scheelt vaak stress én zoeken in de tas van uw kind. Bovendien gaat het sneller en bespaart het papier.
 
Personeelsmededelingen :
Helaas heeft juf Mandy C. onze school verlaten. Na elf jaar werken op het VSO was het tijd voor een nieuwe stap. Wij wensen haar veel geluk op haar nieuwe school. Juf Josephine versterkt vanaf 18 maart het VSO team.
 
E-mail adressen up-to-date:
Omdat wij in de toekomst meer via de digitale weg willen gaan communiceren willen wij u het volgende vragen: heeft u een ander email adres gekregen of is er iets in veranderd, zou u dit willen aangeven? Dit kunt u via uw kind aan de leerkracht doorgeven.
 
Taxivervoer:
Wilt u er aan denken dat u bij uw gemeente het taxivervoer aanvraagt voor het schooljaar 2019-2020. Dit dient u elk schooljaar opnieuw aan te vragen voor uw kind. Mocht u een taxi verklaring van school nodig hebben dan kunt u dit via sob@primovpr.nl aan ons voorleggen.
 
SO Nieuws:
Pasen valt dit jaar in de meivakantie. Wij vieren daarom het Paasfeest op het SO op woensdag 17 april. De leerlingen krijgen een heerlijke Paas-lunch aangeboden door school. Graag wel, zoals gebruikelijk, drinken en fruit aan uw kind meegeven. Dit wordt in de ochtend pauze gegeten. De leerlingen gaan gewoon om 12.30 uur met de taxi mee naar huis.
 
VSO Nieuws:
Een bijzondere vermelding over onze leerling Bryan Hulst uit groep Haven. Hij heeft met een aantal andere sporters meegedaan aan de Special Olympics in Abu Dhabi en hier een gouden medaille behaald!
Wat een prachtige prestatie, wij zijn trots op Bryan.
Ook op het VSO wordt het Paasfeest aangeboden, op donderdag 18 april. De leerlingen krijgen hier een lekkere lunch en eindigen de middag met een Paas-disco. Om 15.15 uur gaan ze gewoon met de taxi naar huis.
 
 
 
Belangrijke data om alvast in de agenda te noteren:
 
Maandag        1 april                                     1 April viering Brielle, alle leerlingen zijn vrij
Woensdag      17 april                                     Paaslunch SO
Donderdag     18 april                                      Paaslunch en disco VSO
Vrijdag            19 april t/m 5 mei                     Meivakantie
Woensdag      22 mei                                      Voorstelling SO
Maandag         27 mei t/ 31 mei                      Hemelvaartvakantie
Donderdag      6 juni                                       Prokkelstagedag
Maandag        10 juni                                       Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrijdag
Donderdag      27 juni                                      Studiedag SO en VSO, alle leerlingen vrij
Donderdag      18 juli t/m 30 augustus           Zomervakantie