U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Alle leerlingen hebben via de school een collectieve ongevallenverzekering, welke geldig is tijdens alle schoolactiviteiten en onderweg van en naar school. 19 Deze collectieve verzekeringen kunnen slechts worden aangesproken voor zover de “eigen” verzekering geen dekking verschaft. Schade aan eigendommen of medeleerlingen zal in principe altijd worden verhaald op de veroorzaker (meestal de ouders, van minderjarige leerlingen). De school en het personeel is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van het personeel.