U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Communicatie / Ouderavonden

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond om kennis te maken met de leerkrachten en assistenten welke dat jaar uw zoon / dochter gaan begeleiden en om ouders voor te lichten over de gang van zaken in hun specifieke klas. Minimaal twee maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school over de vorderingen van hun zoon / dochter, naar aanleiding van het rapport of gegevens uit het leerlingvolgsysteem.