U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Het onderwijs / Waarom een OPP?

Waarom een OPP?

Zowel voor nieuwe leerlingen, als leerlingen die al in een klas meedraaien, is het belangrijk te weten wat het huidige niveau is van de leerling in relatie tot de leerlijn. Welke doelen (stappen) moeten er nog gehaald worden en welke zijn al behaald? Omdat vooruitgang (ontwikkeling ) een relatief begrip blijkt, is het van belang een richting of een voorlopig doel aan te geven in het schooltraject, zodat leerling en leerkracht er samen naar toe kunnen werken. Zo’n doel moet natuurlijk ambitieus en uitdagend zijn, maar ook haalbaar.
Om toch een richting te kunnen bepalen conformeert SO de Watertoren zich aan de uitstroomprofielen als gegeven in het doelgroepenmodel van het LECSO. Meer informatie omtrent deze profielen kunt u vinden op de site www.doelgroepenmodel.lecso.nl

Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Binnen SO de Watertoren werken wij met de navolgende uitstroomprofielen en indicatoren in relatie tot het OPP:

  1 2 3

4

Uitstroombestemming SO

 

VSO VSO            VSO     VSO/PRO

Uitstroombestemming VSO

Belevingsgericht Taakgericht
en
activerend
Arbeidsmatige 
dagbesteding
Beschut
werk
  Arbeid
  Dagebesteding

 

Dagebesteding/(Beschutte)
arbeid

 

Arbeid