U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Klachten / vertrouwenspersoon

Klachten / vertrouwenspersoon

Veruit de meeste klachten omtrent de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen en leerkrachten worden afgehandeld. In principe functioneert op onze school elke leerkracht als vertrouwenspersoon voor zowel leerlingen als ouders. Indien dat echter, gezien de aard van de klacht, niet mogelijk is, kunt u de klacht melden bij de vertrouwenspersoon. Dit is voor u de intern begeleider.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en pesten. Als de klager zich niet gehoord voelt binnen de school, kan hij zelf beslissen zijn klacht voor te leggen aan het bevoegde gezag (1), ofwel de Landelijke Klachtencommissie (2). Voor procedures verwijzen wij u naar onderstaande instanties.
1) Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Rozenburg www.primovpr.nl
2) Stichting Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl
3) Alleen in geval van seksueel misbruik “Meldpunt vertrouwensinspecteurs”. Tel. 0900 - 111 3111