U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Missie en visie

Visie en missie

SO De Watertoren biedt onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en is gericht op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij.

De Watertoren wil de mogelijkheden van leerlingen die zeer moeilijk leren optimaal ontwikkelen door het geven van kwalitatief goed onderwijs:
dat gericht is op de continue ontwikkeling van de leerling als individu in relatie tot zijn omgeving
dat de leerling stimuleert zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en hem in staat stelt om zo goed mogelijk te integreren in die maatschappij
dat gekenmerkt wordt door een pedagogisch klimaat dat het welzijn van de leerlingen bevordert.

We willen dit realiseren door:
een duidelijke doorzichtige organisatie, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle personeelsleden geregeld zijn
toegankelijk te zijn voor leerlingen en ouders/verzorgers, zodat er snel en flexibel omgegaan kan worden met vragen
een duidelijk en voorspelbaar schoolklimaat te creëren voor de leerlingen
de beschikbare ruimtes zo efficiënt mogelijk te gebruiken
te werken met methodes en materialen, die de onderwijsgevenden in staat stelt kwalitatief goed onderwijs te realiseren

Voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking is het van groot belang dat zij, in een veilig klimaat en met respect voor hun eigenheid, worden gestimuleerd in zelfredzaamheid en sociale zelfstandigheid.