U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Onderwijs / Geplaatste leerlingen

Geplaatste leerlingen

Eenmaal op school zal de Commissie Van Begeleiding (CVB) en de commissie leerlingenzorg (kortweg zorgteam genoemd) de leerlingenzorg op zich nemen. De commissie van begeleiding bestaat uit:

 • De GZ-psychologe. Zij beschrijft de intelligentie, het gedrag en de didactische aspecten van de leerling.
 • De schoolarts. Zij verzorgt de medische beeldvorming van de leerling.
 • De school maatschappelijk werkster. Zij draagt bij aan de beeldvorming van de leerling door gezinssituatie te beschrijven.
 • (adjunct)directrice. Zij zit de vergadering van de CvB voor.
 • De intern begeleidster/ adjunct directrice , zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en aansturing van het team.

De leerlingenzorg:

 • Voor elke leerling is er een leerlingplan. Dit wordt gemaakt door de leerkracht en 2 maal per jaar besproken met de ouders.
 • Het groepsplan wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt. Het wordt gemaakt door de leerkracht. De groepsplannen zijn gebaseerd op de individuele niveaus in de groep.
 • Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden ingebracht in het zorgteamoverleg. Er wordt gekeken of een plan van aanpak nodig is. Ook kan worden besloten of er extra zorg moet worden ingezet door bijv. de schoolarts, maatschappelijk werkende enz. Dit wordt besproken met de ouders/verzorgers.
 • Maandelijks is er een CvB vergadering met de psychologe ,de adjunct, intern begeleider, de schoolarts en maatschappelijk werkende.
 • In januari worden de groepsplannen geëvalueerd, aangepast door de leerkracht en ingeleverd bij en bekeken door de psychologe.
 • Tweemaal per jaar zijn er leerling besprekingen.
 • in juni wordt het rapport gemaakt en meegegeven. Het rapport bestaat uit een overzicht van hetgeen het afgelopen jaar is gedaan in de klas. Bij het rapport hoort ook het geëvalueerde leerlingplan van het afgelopen jaar en het nieuwe leerlingplan voor het komende jaar. Het rapport en beide plannen komen ondertekend terug op school in de laatste week voor de vakantie.