U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Veiligheid

Veiligheid

Om voor de fysieke veiligheid van onze leerlingen en personeel te zorgen, werken wij samen met de gemeenten, wijkagenten, justitie, brandweer en vervoersbedrijven. Hieruit volgende procedures zijn bijvoorbeeld het vluchtplan en de risico-inventarisatie, welke ter inzage beschikbaar zijn bij de directie.
Voor de sociale veiligheid van onze leerlingen zijn wij als team verantwoordelijk. Wij realiseren ons dat een veilig klimaat van groot belang is voor een goede leeromgeving. Naast jaarlijkse studiedagen en training van ons personeel hanteren wij de navolgende beleidsstukken en procedures m.b.t. sociale veiligheid. (Deze documenten zijn ter inzage beschikbaar bij de directie.)
Het orthopedagogisch klimaat (beleidsstuk m.b.t. schoolregels en interacties)
Agressieprotocol
Pestprotocol
Protocol medisch handelen
Protocol SISA-meldingen (Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak)
Reglement Informatieverwerking