U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Ziekmeldingen

Ziekmeldingen

Afwezigheid door ziekte, doktersbezoek etc. moet vòòr 8:30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven. Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, zal er door de school contact opgenomen worden met het woonadres van de leerling of het opgegeven mobiele nummer van de ouder/verzorger. Bij sprake van ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente.