U bent hier: Home / Schoolgids SO De Watertoren / Zorgstructuur / Commissie voor de begeleiding

Zorgstructuur /Commissie voor de Begeleiding (CvB)

De leerlingenzorg wordt op SO de Watertoren gecoördineerd door een Commissie voor de Begeleiding. Om slagvaardigheid te optimaliseren, is gekozen voor een CvB, die tweewekelijks vergadert m.b.t. de zorg van alle leerlingen en hierbij de gewenste acties uitzet. Dit is het zogenaamde kleine CvB, dat bestaat uit de (locatie-)directeur, de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en de internbegeleider. Daarnaast is er drie keer per jaar overleg met het groot CvB, die bestaat uit:
gedragswetenschapper voor beeldvorming intelligentie, psychodiagnostische
gegevens en gedrag.
schoolarts voor medische beeldvorming
schoolmaatschappelijk werker voor beeldvorming van de gezinssituatie
intern begeleider voor pedagogisch- didactische beeldvorming
(locatie-)directeur van de school voor algemene beeldvorming en borging
van leerlingenzorg

Elke vorm van zorg die een leerling nodig heeft, is steeds gekoppeld aan het OPP. Mogelijke afwijkingen hieromtrent worden door de leerkracht gemeld aan het (klein) CvB. Significante wijzigingen in het OPP (zoals een verandering in het uitstroomprofiel) kunnen slechts worden doorgevoerd na instemming van het groot CvB.