U bent hier: Home / Over de school / De uitstroom

Uitstroom SO

In januari wordt er door de CVB (Commissie van Begeleiding) gekeken naar de niveaus van de leerlingen die op 1 oktober 12 jaar zijn. Al deze leerlingen krijgen een schooladvies wat betreft de A, B of C stroom die zij gaan volgen op het VSO. Wanneer de leerlingen hoger scoren dan beschreven staat in de uitstroomprofielen van het SO wordt met de ouders bekeken of er een overstap mogelijk is naar de praktijkschool.

Uitstroom SO afdeling

Het schooladvies wordt schriftelijk vastgelegd en met redenen omkleed. Het is de basis voor het VSO-startplan. Dit document wordt in het dossier op het SO en het VSO bewaard. De schooladviezen worden besproken in de Commissie van Begeleiding (CvB) begin januari. Dan vindt ook het schooladviesgesprek gesprek plaats met de ouders in aanwezigheid van de zorgcoordinator.

De ouders worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op het VSO in maart. Tevens is er een rondleiding. Aan het eind van het schooljaar is er een kijkmiddag voor de leerlingen zelf. De overgang naar het vervolgonderwijs krijgt een officieel tintje.

Het SO-dossier wordt gesloten en opgeslagen. Er wordt een VSO-dossier aangemaakt.