U bent hier: Home / Over de school / Het aanbod

Het aanbod

De school heeft de onderwijsdoelen ZML gebruikt om de leergebieden te definiëren. Het digitale leerlingvolgsysteem is hierop gebaseerd. De leergebieden bestrijken alle schooljaren (dus van 4 tot 20 jaar). Voor elke leerling worden doelen vastgesteld met betrekking tot de vakken taal, lezen, rekenen, oriëntatie op ruimte en tijd, leren leren, sociale competentie, bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

Er wordt tweemaal per week bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. Iedere vrijdag gaan de leerlingen naar het zwembad voor zwemles. 

We beschikken ook over een mooi speellokaal, deze wordt gebruikt voor:

  • voor extra  bewegingsonderwijs.
  • voor therapie zoals kinderoefentherapie en psychomotorische therapie.
  • voor bewegen op muziek.